Description

Garnius.no

Garnius.no AS (org. nr: 913 303 628 MVA) har som mål å bli Norges største nettbutikk på garnsalg. Vår markedsstrategi er å selge anerkjente originale nøster til Norges laveste priser. Garnius.no AS eies 100 % av Arealutvikling Holding AS (979 257 805 MVA) og har gjennom dette eierskapet en svært god egenkapital som gir oss mulighet til å gjennomføre en ambisiøs og seriøs satsing. 

Her holder vi til

Garnius.no er lokalisert i Haugesund kommune. Vår post- og besøksadresse er:

Norevegen 1
5542 Karmsund